Vi som jobbar här

Katarina Björlin  –  huvudman/Rektor  (kontor på Dungen)
telnr: 070- 668 22 69 – Mail: info@larochlek.se

Dungen 1- 3 år:
Laila Grönkvist
Louise Rundström

Lars Fackel

Vallmon 3- 4 år:
Sofia Gård
Kristina Hanson
Charlotte Nilsson

Solen (Ur och skur) 4- 5 år:
Anna-Karin Vybiral
Annci Mayner Saxén