Vi som jobbar här

Katarina Björlin  –  huvudman (ägare), förskollärare  (kontor på Dungen)
Linn Hesselius  –  förskolechef, förskollärare  (kontor på Dungen)

Hjärtat 1- 5 år:
Laila Grönkvist
Linda Gustafsson
Jenny Björlin
Caroline Jonsson

Dungen 1- 3 år:
Hennie Olsson
Lotta Forsman
Christina Karlsson   (kök, barngrupp, allt i allo)
Louise Rundström (praktik)

Solen (Ur och skur) 4- 5 år:
Anna-Karin Vybiral
Betty Reuter

Vallmon 1- 4 år:
Sofia Gåård
Felicia Cederstedt
Linn Johansson
Charlotte Nilsson
Ingela Toresson   (kök, barngrupp, allt i allo)