Vi som jobbar här

Katarina Björlin  –  huvudman/Rektor  (kontor på Dungen)
telnr: 070- 668 22 69 – Mail: info@larochlek.se

Hjärtat 1- 5 år:
Linda Gustafsson
Jenny Björlin
Caroline Jonsson
Jasmine Olsson

Dungen 1- 3 år:
Laila Grönkvist
Louise Rundström

Vallmon 3- 4 år:
Sofia Gåård
Rebecca Lindström
Charlotte Nilsson

Solen (Ur och skur) 4- 5 år:
Anna-Karin Vybiral
Lars Fackel
Annci Mayner Saxén