Om Lär och Lek

IMG_0683 copy

Från att ha varit förskolan Lyktan, kallats dagis och varit ett litet föräldrakooperativ om ca. 15 barn under många år, till att drivas under fem år i kommunal regi är vi idag förskolan Lär och Lek,
”Den lilla förskolan med det stora hjärtat”.
Förskolan har oavsett regi genomsyrats av det småskaliga genuina och den nära kontakten med både barn och föräldrar. ”Den lilla förskolan med det stora hjärtat”.


Då förskolan Mons backe skulle öppna sina portar under 2015, innebar detta också en nedläggning av Lyktan samt en medflytt av verksamheten. I samband med detta bestämde vi pedagoger att vi ville driva den lilla förskolan vidare med samma känsla som tidigare men under nytt namn. Vi bestämde oss för Lär och Lek med hjärtat som logga vilket vi kände var talande för vår verksamhet.

Vi startade upp i september 2015 i helt renoverade lokaler med ny inredning samt nytt härligt mateIMG_0905 copyrial att arbeta med. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i arbetet tillsammans med barnen, vilket inte utesluter de traditionella arbetssätten utan ses som ett komplement till dessa.


Hjärtat startades i september år 2015. Enheten är en enplansvilla belägen centralt i Kil.
Villan har
 en stor altan under tak med bänkar och bord som ger plats till samtliga barn.
Förskolan har en gård med gräsytor, asfalterad yta för ev. cykling, bollspel och annat, tre sandlådor, balansstubbar, ett öppet litet hus, stor båt innehållande rutchkana.Vår utemiljö bjuder in till fantasifull lek och lärande, exempelvis motorisk träning, socialt samspel, rollekar. På gångavstånd finns skogsområden, lekparker och bibliotek som vi besöker. Inne- och utemiljön är under ständig utveckling utifrån barnens behov och intressen.


Varför välja Förskolan Lär och Lek?


Den lilla förskolan med det stora hjärtat

Det enskilda barnet är vårt fokus, att varje barn blir sedda för den individ de är. Vi är lyhörda för ”nyanserna” under ett barns dag. På så sätt kan vi fånga barnens inresse och sinnesstämning för stunden. Även den sociala helheten kring barnet är mycket viktig, kontakten med familjen och dess nära och kära gör vårt arbete med barnen mer nyanserat utifrån dagsform, familjesituation och annat.


IMG_0717 copy
Handplockad och engagerad personal.

Vi lägger stor vikt i att vi haft möjligheten att handplocka de pedagoger vi samarbetar med. Vi anser att detta underlättar arbetet, skapar arbetsglädje och entusiasm samt leder fram till många nya idéer och tankar i vårt arbete, tillsammans med barnen. Vi får också en varm och positiv atmosfär för barnen att utvecklas och vistas i.


Bra personaltäthet ger utrymme för varje enskilt barn.
En bra personaltäthet leder till att vi kan dela upp barngruppen i flera smågrupper om 4-5 barn när vi arbetar. I de små grupperna får varje barn ett större utrymme samt en lugn och trygg lärande miljö att utvecklas i.


Kilslund –
Dungen, Vallmon, Solen.


urochskurFrån och med hösten 2017 och våren 2018 vidareutvecklande vi Lär och lek med ytterligare tre enheter – Solen, Vallmon och Dungen. Vi kommer att arbeta i samma anda och värna om varje individ och dess utveckling. Vi utvecklar dessutom vår verksamhet i ett natur inriktat perspektiv, då vi också får möjlighet att samarbeta med vår förskollärare Anna-Karin Vybiral och Barnskötare Rebecca Lindström som också är utbildad i Friluftsfrämjandets Ur och Skur pedagogik, vilken kommer att vara en inspiration i hela vår verksamhet. Då vi på Kilslund har naturen med dess skiftningar in på knuten känns det härligt att kunna nyttja detta än mer i Lär och Leks framtida arbete.